Ons blog Optimaliseer jouw lessen en begeleiding met onze didactische tips

 1. Jezelf voorstellen aan de groep

  Jezelf voorstellen aan de groep

  Volgende week start het nieuwe studiejaar. Geef jij ook weer jouw eerste colleges? Een start met een nieuwe groep biedt kansen om zaken eens anders aan te pakken. Zoals de introductie van jezelf aan de groep.

 2. Onderwijs is BBB

  Onderwijs is BBB

  Na de zomer staat er weer een nieuwe lichting eerstejaars studenten in de startblokken. Al jaren hoor ik docenten klagen over het dalende niveau van de instroom. Zo zouden de basisvaardigheden van de startende studenten niet op orde zijn. De taal- en leesvaardigheid zou te wensen overlaten, om nog maar te zwijgen over hun studiehouding.  Veel studenten zouden een korte spanningsboog hebben, een consumerende houding of zelfs ongemotiveerd zijn.  Maar is dit nu werkelijk zo? En is er echt sprake van een dalend niveau?

 3. Waardevolle feedback van studenten? Doe de BEVERTOEWEG

  Waardevolle feedback van studenten? Doe de BEVERTOEWEG

  Binnen de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht behandelen tweede en derdejaars studenten op de kliniek echte patiënten. Door feedback van hun docenten krijgen studenten zicht op hun ontwikkeling. Wij mochten de docenten professionaliseren op hun feedbackvaardigheden waarbij we de focus gelegd hebben op: het zweet op de juiste rug! Een mooi traject waarin de docenten individueel en gezamenlijk hun vaardigheden verder geoptimaliseerd hebben en de studenten meer in de regie van hun feedback hebben gezet. Na het traject mochten de docenten in leerteams hun eigen leerwensen rondom hun professionalisering formuleren. Eén van de leerteams wilde graag weten wat de studenten vonden van hun feedbackvaardigheden.

 4. Geef studenten perspectief

  Geef studenten perspectief

  In mijn vorige pleitte ik voor het bewust confronteren van studenten met hun onbekwaamheid met als doel ze beter in de leerstand te krijgen. Maar schieten studenten dat niet op slot waardoor ze niet mee kunnen komen? Deze reactie kreeg ik van een docent.

 5. De valkuilen en misverstanden rondom autonomie

  De valkuilen en misverstanden rondom autonomie

  Studenten van de Juridische Hogeschool van Fontys hebben een petitie opgezet tegen de nieuwe onderwijsmethode van hun opleiding. Dit artikel was zaterdag 1 april in de Volkrant te lezen.

 6. Hoe draag je effectief bij aan de autonomie van studenten?

  Hoe draag je effectief bij aan de autonomie van studenten?

  In mijn vorige blog benoemde ik vier valkuilen waar je in kunt trappen als je de autonomie van studenten wilt stimuleren. Een docent reageerde op dit blog met de vraag: maar hoe kan ik dan wel op een effectieve manier autonomie bevorderen?

 7. Hoe zet je studenten in een leerstand?

  Hoe zet je studenten in een leerstand?

  In mijn vorige blog benadrukte ik het belang om eerst aandacht te besteden aan een goed contact en contract met studenten voordat je de inhoud induikt. Je hebt dan afgestemd met de studenten, ze weten wat ze gaan doen en met welk doel. Dan start je met de inhoud, toch?

 8. Start jij jouw les in de vijfde versnelling?

  Start jij jouw les in de vijfde versnelling?

  Heb jij deze week je eerste les na de kerstvakantie gegeven? Hoe start jij met een groep of klas op? Soms zie ik docenten in de vijfde versnelling beginnen. Na een kort welkom duiken zij direct de inhoud in, terwijl het merendeel van de studenten nog met andere zaken bezig is en geen focus op de lesstof heeft.

 9. Hoe verleid je jouw studenten tot voorbereidende opdrachten?

  Hoe verleid je jouw studenten tot voorbereidende opdrachten?

  In een goede blended mix bepaal je wat de leeractiviteiten zijn die je voor, tijdens en na een fysieke bijeenkomst door studenten laat uitvoeren. Zo kun je studenten voor je werkcollege een kennisclip laten bekijken, een quiz laten invullen, een analyseopdracht laten maken etc. Je wilt graag dat studenten thuis al actief aan de slag gaan met de lesstof zodat jij in je werkcollege dieper op deze lesstof in kan gaan en je studenten vooral ook van elkaar wilt laten leren. Een belangrijk voorwaarde is dat studenten deze opdrachten dan ook uitvoeren. Helaas gebeurt dat niet altijd. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden waar voorbereidende opdrachten aan moeten voldoen, willen studenten überhaupt ermee aan de slag gaan.