Ons blog Optimaliseer jouw lessen en begeleiding met onze didactische tips

 1. Inspiratie voor de zomervakantie? Luister een podcast

  Inspiratie voor de zomervakantie? Luister een podcast

  Heb jij de laatste herkansingen al nagekeken en de praatjes voor de diploma-uitreiking gereed? Het einde van het studiejaar is in zicht en de zomervakantie staat bijna voor de deur. Tijd om lekker uit te rusten, bij te komen en weer energie op te doen voor het nieuwe studiejaar. In ons blog vind je vier interessante podcasts.

 2. ‘Als ik voorbeelden gebruik dan gaan studenten die kopiëren’

  ‘Als ik voorbeelden gebruik dan gaan studenten die kopiëren’

  Studenten moeten weten welke kwaliteit ervan ze gevraagd wordt zodat ze goed beslagen ten ijs komen. In een eerder blog heb ik aangegeven dat daarvoor twee zaken van belang zijn: het werken met voorbeelden en het voeren van het gesprek over deze voorbeelden. Veel docenten zijn bang dat studenten voorbeelden gaan kopiëren. Dat is een terechte zorg en dat is natuurlijk niet wat je wilt omdat de studenten dan zelf niets leren.

 3. Effectieve peerfeedback (deel 3): laat studenten werken met de criteria

  Effectieve peerfeedback (deel 3): laat studenten werken met de criteria

  Als je studenten lukraak feedback laat geven op prestaties van andere studenten, schiet de feedback meestal alle kanten op en blijft de feedback vaak algemeen of globaal (‘goede presentatie' of ’helder verslag’). Om dit te voorkomen en om ervoor te zorgen dat studenten kwalitatieve effectieve feedback formuleren, moet je studenten een kader geven.

 4. Effectieve (peer)feedback: werk aan kwaliteitsbesef

  Effectieve (peer)feedback: werk aan kwaliteitsbesef

  We geven studenten vaak complexe opdrachten. Voor studenten is het meestal de eerste keer dat zich aan een dergelijke opdracht wagen. Meestal hebben ze geen idee of beeld van het gevraagde beroepsproduct. Hoe complexer de taak, hoe moeilijker het wordt om een inschatting te maken. Meestal doen wij veel moeite om die kwaliteit vast te leggen in beoordelingscriteria of rubrics en die dan toe te lichten. Maar veelal blijkt zo’n toelichting niet te volstaan als je naar de prestaties van studenten kijkt. Er is meer nodig om het juiste kwaliteitsbesef te creëren bij studenten.

 5. Effectieve peerfeedback (deel 2): kunnen studenten het?

  Effectieve peerfeedback (deel 2): kunnen studenten het?

  In mijn vorige blog noemde ik drie belangrijke voorwaarden voor effectieve peerfeedback: 1. veiligheid en vertrouwen in de groep; 2. ervaren studenten het belang: willen ze het?; 3. hebben studenten de vaardigheid in huis: kunnen ze het? Ik ga nu in op deze laatste voorwaarde. Het geven van feedback is een vaardigheid die je studenten moet aanleren of trainen wil je effectieve feedback krijgen.

 6. Effectieve peerfeedback vraagt iets van jou als docent (deel 1)

  Effectieve peerfeedback vraagt iets van jou als docent (deel 1)

  In veel opleidingen is het gemeengoed dat studenten feedback op elkaars werk geven. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten is het idee. Enerzijds krijgt de ontvanger feedback van een gelijke waardoor de feedback vaak kritisch wordt bekeken. Het dwingt tot nadenken en discussie. Anderzijds heeft de feedback ook effecten op de gever aangezien de student hierdoor meestal scherper naar zijn eigen werk gaat kijken. Een geweldig leereffect, maar vaak is de realiteit anders.

 7. ‘Is dit voldoende?’, de meest gehoorde feedbackvraag van studenten

  ‘Is dit voldoende?’, de meest gehoorde feedbackvraag van studenten

  Het is belangrijk om studenten regie te geven bij feedback. Daarmee worden zij immers medeverantwoordelijk voor hun eigen leren. Eén van de manieren om dit te bewerkstelligen is om studenten als eerste te vragen welke feedbackvragen zij hebben naar aanleiding van hun prestatie. Dit veronderstelt echter dat studenten een adequaat antwoord op deze vraag hebben. Dat blijkt in de praktijk helaas nogal tegen te vallen.

 8. Stop met het aanleren van het sandwichmodel van feedback

  Stop met het aanleren van het sandwichmodel van feedback

  Laat jij studenten elkaars werk beoordelen en van feedback voorzien? Peerfeedback is een belangrijk instrument waarmee studenten meer zicht krijgen op hun opdracht of prestatie die gevraagd wordt. Ze kijken door een andere bril naar de uitwerking van de opdracht, wat hun eigen werk ten goede komt. Een belangrijke voorwaarde voor het geven van goede peerfeedback is dat studenten deze effectief kunnen formuleren. Zij moeten hierin getraind worden.

 9. Feedback: het zweet op de juiste rug?

  Feedback: het zweet op de juiste rug?

  In mijn vorige blog gaf ik aan dat feedback vaak eenrichtingsverkeer is van de docent naar de student en dat je vraagtekens kan zetten bij het leereffect van dergelijke feedback. Het volgende assenstelsel, ontleend aan Van Hoof en Speltincx (2022), kan je helpen om te analyseren in hoeverre jouw feedback doet leren.

 10. Feedback die studenten echt doet leren

  Feedback die studenten echt doet leren

  Je geeft feedback op een schriftelijk product van een student in de vorm van comments bij de tekst waarin je tips geeft voor verbetering. In de volgende versie zie je dat de student vrijwel alleen jouw tips heeft opgevolgd en niet meer dan dat. Wat is het leereffect voor de student wanneer hij alleen routinematig jouw wijzigingen goedkeurt en aanpast?

 11. Jezelf voorstellen aan de groep

  Jezelf voorstellen aan de groep

  Volgende week start het nieuwe studiejaar. Geef jij ook weer jouw eerste colleges? Een start met een nieuwe groep biedt kansen om zaken eens anders aan te pakken. Zoals de introductie van jezelf aan de groep.

 12. Onderwijs is BBB

  Onderwijs is BBB

  Na de zomer staat er weer een nieuwe lichting eerstejaars studenten in de startblokken. Al jaren hoor ik docenten klagen over het dalende niveau van de instroom. Zo zouden de basisvaardigheden van de startende studenten niet op orde zijn. De taal- en leesvaardigheid zou te wensen overlaten, om nog maar te zwijgen over hun studiehouding.  Veel studenten zouden een korte spanningsboog hebben, een consumerende houding of zelfs ongemotiveerd zijn.  Maar is dit nu werkelijk zo? En is er echt sprake van een dalend niveau?

 13. Waardevolle feedback van studenten? Doe de BEVERTOEWEG

  Waardevolle feedback van studenten? Doe de BEVERTOEWEG

  Binnen de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht behandelen tweede en derdejaars studenten op de kliniek echte patiënten. Door feedback van hun docenten krijgen studenten zicht op hun ontwikkeling. Wij mochten de docenten professionaliseren op hun feedbackvaardigheden waarbij we de focus gelegd hebben op: het zweet op de juiste rug! Een mooi traject waarin de docenten individueel en gezamenlijk hun vaardigheden verder geoptimaliseerd hebben en de studenten meer in de regie van hun feedback hebben gezet. Na het traject mochten de docenten in leerteams hun eigen leerwensen rondom hun professionalisering formuleren. Eén van de leerteams wilde graag weten wat de studenten vonden van hun feedbackvaardigheden.

 14. Geef studenten perspectief

  Geef studenten perspectief

  In mijn vorige pleitte ik voor het bewust confronteren van studenten met hun onbekwaamheid met als doel ze beter in de leerstand te krijgen. Maar schieten studenten dat niet op slot waardoor ze niet mee kunnen komen? Deze reactie kreeg ik van een docent.

 15. De valkuilen en misverstanden rondom autonomie

  De valkuilen en misverstanden rondom autonomie

  Studenten van de Juridische Hogeschool van Fontys hebben een petitie opgezet tegen de nieuwe onderwijsmethode van hun opleiding. Dit artikel was zaterdag 1 april in de Volkrant te lezen.

 16. Hoe draag je effectief bij aan de autonomie van studenten?

  Hoe draag je effectief bij aan de autonomie van studenten?

  In mijn vorige blog benoemde ik vier valkuilen waar je in kunt trappen als je de autonomie van studenten wilt stimuleren. Een docent reageerde op dit blog met de vraag: maar hoe kan ik dan wel op een effectieve manier autonomie bevorderen?

 17. Hoe zet je studenten in een leerstand?

  Hoe zet je studenten in een leerstand?

  In mijn vorige blog benadrukte ik het belang om eerst aandacht te besteden aan een goed contact en contract met studenten voordat je de inhoud induikt. Je hebt dan afgestemd met de studenten, ze weten wat ze gaan doen en met welk doel. Dan start je met de inhoud, toch?

 18. Start jij jouw les in de vijfde versnelling?

  Start jij jouw les in de vijfde versnelling?

  Heb jij deze week je eerste les na de kerstvakantie gegeven? Hoe start jij met een groep of klas op? Soms zie ik docenten in de vijfde versnelling beginnen. Na een kort welkom duiken zij direct de inhoud in, terwijl het merendeel van de studenten nog met andere zaken bezig is en geen focus op de lesstof heeft.

 19. Hoe verleid je jouw studenten tot voorbereidende opdrachten?

  Hoe verleid je jouw studenten tot voorbereidende opdrachten?

  In een goede blended mix bepaal je wat de leeractiviteiten zijn die je voor, tijdens en na een fysieke bijeenkomst door studenten laat uitvoeren. Zo kun je studenten voor je werkcollege een kennisclip laten bekijken, een quiz laten invullen, een analyseopdracht laten maken etc. Je wilt graag dat studenten thuis al actief aan de slag gaan met de lesstof zodat jij in je werkcollege dieper op deze lesstof in kan gaan en je studenten vooral ook van elkaar wilt laten leren. Een belangrijk voorwaarde is dat studenten deze opdrachten dan ook uitvoeren. Helaas gebeurt dat niet altijd. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden waar voorbereidende opdrachten aan moeten voldoen, willen studenten überhaupt ermee aan de slag gaan.