Feedback: het zweet op de juiste rug?

In mijn vorige blog gaf ik aan dat feedback vaak eenrichtingsverkeer is van de docent naar de student en dat je vraagtekens kan zetten bij het leereffect van dergelijke feedback. Het volgende assenstelsel, ontleend aan Van Hoof en Speltincx (2022), kan je helpen om te analyseren in hoeverre jouw feedback doet leren. Waar sta jij in het onderstaande assenstelsel als je kijkt naar een bepaalde cursus of opdracht? De verticale as staat voor hoeveel (verbeter) werk jij hebt en de horizontale as staat voor hoeveel leren dit oplevert. Jouw positie in het assenstelsel kan per leerjaar, cursus of opdracht verschillen. Als je van mening bent dat je soms of vaak linksboven in het assenstelsel staat, dan is het de vraag of het zweet niet te veel op jouw rug staat in plaats van op die van de student.

Wat kun je doen om van ‘feedback als informatie geven’ naar ‘feedback die doet leren’ te komen? Ik geef je vijf tips. Deze tips hebben betrekking op feedback over zowel mondelinge als schriftelijke prestaties van studenten.

1.    Werk met voorbeelden

Geef studenten foute en goede voorbeelden van uitwerkingen zodat ze zicht krijgen op wat er van hen gevraagd wordt. Voeg daarbij jouw beoordeling toe aan de hand van de criterialijst of de rubric waarmee duidelijk wordt waarom het werk deze beoordeling kreeg.

2.    Voer het gesprek met de studenten

Laat studenten zelf werk analyseren aan de hand van de criterialijst of rubric en voer met studenten het gesprek over de criteria en de beoordeling. Dit geldt ook voor de goede en foute voorbeelden bij tip 1. Studenten krijgen zo meer zicht op de kwaliteit.

3.    Geef, waar mogelijk, al individuele of klassikale terugkoppeling

Geef, samen met de studenten, tussentijds feedback op (tussen) werk van studenten zodat studenten zien wat goed en minder goed is.

4.    Laat studenten hun eigen werk eerst beoordelen

Vraag altijd naar een beoordeling van de student als hij werk bij je inlevert of een mondelinge prestatie heeft geleverd. Denk bijvoorbeeld aan een ingevuld beoordelingsformulier of rubric. Hierdoor worden studenten geacht kritisch naar hun eigen werk te kijken.

5.    Check bij de studenten of het kwartje valt

Check na jouw feedback altijd bij de studenten of en hoe ze de feedback begrepen hebben en wat ze ermee gaan doen. Je weet nu of je feedback is geland en wat zij gaan veranderen.

Met deze tips zet je studenten meer aan tot leren en breng je het zweet op de juiste rug. In de komende blogs werk ik de vijf tips nader uit.

Bron: Stijn Vanhoof en Geert Speltincx (2022). Feedback in de klas, verbogen leerkansen. Amsterdam: Lannoo Campus.

Assenstelsel feedback

Gerelateerde artikelen

 1. Hoe draag je effectief bij aan de autonomie van studenten?

  Hoe draag je effectief bij aan de autonomie van studenten?

  In mijn vorige blog benoemde ik vier valkuilen waar je in kunt trappen als je de autonomie van studenten wilt stimuleren. Een docent reageerde op dit blog met de vraag: maar hoe kan ik dan wel op een effectieve manier autonomie bevorderen?

  5 april 2023

 2. De valkuilen en misverstanden rondom autonomie

  De valkuilen en misverstanden rondom autonomie

  Studenten van de Juridische Hogeschool van Fontys hebben een petitie opgezet tegen de nieuwe onderwijsmethode van hun opleiding. Dit artikel was zaterdag 1 april in de Volkrant te lezen.

  5 april 2023

 3. Onderwijs is BBB

  Onderwijs is BBB

  Na de zomer staat er weer een nieuwe lichting eerstejaars studenten in de startblokken. Al jaren hoor ik docenten klagen over het dalende niveau van de instroom. Zo zouden de basisvaardigheden van de startende studenten niet op orde zijn. De taal- en leesvaardigheid zou te wensen overlaten, om nog maar te zwijgen over hun studiehouding.  Veel studenten zouden een korte spanningsboog hebben, een consumerende houding of zelfs ongemotiveerd zijn.  Maar is dit nu werkelijk zo? En is er echt sprake van een dalend niveau?

  5 juli 2023