Waardevolle feedback van studenten? Doe de BEVERTOEWEG

Binnen de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht behandelen tweede en derdejaars studenten op de kliniek echte patiënten. Door feedback van hun docenten krijgen studenten zicht op hun ontwikkeling. Wij mochten de docenten professionaliseren op hun feedbackvaardigheden waarbij we de focus gelegd hebben op: het zweet op de juiste rug! Een mooi traject waarin de docenten individueel en gezamenlijk hun vaardigheden verder geoptimaliseerd hebben en de studenten meer in de regie van hun feedback hebben gezet. Na het traject mochten de docenten in leerteams hun eigen leerwensen rondom hun professionalisering formuleren. Eén van de leerteams wilde graag weten wat de studenten vonden van hun feedbackvaardigheden.

Wij hebben deze vraag opgepakt en daarbij twee paden bewandeld. Het eerste pad was een digitale evaluatie onder de studenten waarbij we de studenten stellingen voorlegden over specifieke deelvaardigheden rondom feedback. Denk hierbij aan vragen als: ‘ík krijg zowel positieve als negatieve feedback’’/’ik krijg concrete feedback zodat ik weet wat ik de volgende keer anders kan doen/’de docent checkt wat ik de volgende keer anders ga doen’. Dit leverde interessante kwantitatieve detailinformatie per docent en per behandelteam op.

Op basis van deze informatie hebben we het tweede pad bewandeld: de BEVERTOEWEG, een effectieve evaluatiemethodiek. We hebben de studenten gevraagd of ze voor hun specifieke docent wilde aangeven wat hi/zij kan of moet:

 1. BEhouden, bijvoorbeeld ‘geeft veel complimenten’
 2. VERbeteren, bijvoorbeeld ‘meer positieve feedback’
 3. TOEvoegen, bijvoorbeeld ‘concrete tips hoe iets te verbeteren’
 4. WEGlaten, bijvoorbeeld ‘liever geen feedback in bijzijn van de patiënt’

De studenten deden dit zelfstandig door per aspect een of twee post-its (of meer) in te vullen en deze op een flipovervel te plakken waar de vier kwadranten over verdeeld waren. Vervolgens vroegen we alle studenten elkaars post-its te lezen en een kruisje te zetten op een post-it als zij iets herkende. Het resultaat was een flipovervel met concrete kwalitatieve feedback voor iedere docent.

In een sessie met de docenten hebben wij zowel de kwantitatieve als kwalitatieve informatie teruggekoppeld. Iedere docent had hiermee dus kwantitatieve informatie over zijn feedbackvaardigheid en een eigen flipovervel met concrete anonieme feedback hierover van een aantal studenten. De docenten waren positief en blij met deze concrete feedback omdat ze hier echt iets meer konden. Ook de studenten vonden het waardevol om dit te doen waarbij zij aangaven ‘mochten we dit maar eens voor andere docenten doen’.

Wat kan je uit deze ervaring leren als docent of opleidingsteam?

 • Evalueer ook kwalitatief naast kwantitatief;
 • Zorg voor een veilige manier van evalueren;
 • Zorg dat de evaluatie je informatie geeft waardoor je weet welk gedrag je kunt bestendigen en welk gedrag je kunt veranderen of toevoegen;
 • Studenten zijn eerlijk en kunnen hele heldere, concrete feedback formuleren.

De BEVERTOEWEG is een mooi instrument dat je als opleiding of docent kunt inzetten om waardevolle evaluatiegegevens boven tafel te krijgen waar je echt iets mee kunt.

Gerelateerde artikelen

 1. Hoe draag je effectief bij aan de autonomie van studenten?

  Hoe draag je effectief bij aan de autonomie van studenten?

  In mijn vorige blog benoemde ik vier valkuilen waar je in kunt trappen als je de autonomie van studenten wilt stimuleren. Een docent reageerde op dit blog met de vraag: maar hoe kan ik dan wel op een effectieve manier autonomie bevorderen?

  5 april 2023

 2. De valkuilen en misverstanden rondom autonomie

  De valkuilen en misverstanden rondom autonomie

  Studenten van de Juridische Hogeschool van Fontys hebben een petitie opgezet tegen de nieuwe onderwijsmethode van hun opleiding. Dit artikel was zaterdag 1 april in de Volkrant te lezen.

  5 april 2023

 3. Onderwijs is BBB

  Onderwijs is BBB

  Na de zomer staat er weer een nieuwe lichting eerstejaars studenten in de startblokken. Al jaren hoor ik docenten klagen over het dalende niveau van de instroom. Zo zouden de basisvaardigheden van de startende studenten niet op orde zijn. De taal- en leesvaardigheid zou te wensen overlaten, om nog maar te zwijgen over hun studiehouding.  Veel studenten zouden een korte spanningsboog hebben, een consumerende houding of zelfs ongemotiveerd zijn.  Maar is dit nu werkelijk zo? En is er echt sprake van een dalend niveau?

  5 juli 2023